tarikatlar

nakşi gülüNAKŞİBENDİ TARİKATI

“Tarikatina  es-sohbe ve’l hayru’l  fi’l-cemiyye”

“Bizin yolumuz sohbetle kaim ve hayrı da cemiyetledir, cemaattedir.”

Nakşibendi tarikatı, Bahaeddin Nakşibend Muhammed bin Muhammed el- Buhari tarafından kurulmuştur ve İslam dünyasında çok yaygındır. “Nakşibendi” Farsça bir kelimedir. Ve “nakış yapan” demektir. Kalbi işlediği, kalbin üzerine süsler yaptığı için bu adı almıştır.DEVAMI…

 

kadiri gülü

KADİRİ TARİKATI

“Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti,

Bizim güneşimizse batmayacak ebedi.”

Tarikatın kurucusu, Şeyh Abdülkadir Geylani’dir. Abdülkadir geylani, ( 470veya 471/1078) yılında İran topraklarında bulunan Geylan’ da doğdu. Tam adı, Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir bin Ebi Salih Musa ez-Zahid el,Geylani ‘dir. Babasının adı Abdullah, annesinin ismi ise Fatıma’dır. Baba tarafından Hz. Hasan’a(r.a.), anne tarafından da Hz. Hüseyin’e (r.a.) ulaşır. Yani hem şerif, hem de seyyiddir. DEVAMI…


yesevi gülü

YESEVİ TARİKATI

“Ey dostlar, kulak verin söylediğime,
Ne sebepten altmış üçte girdim yere?
Mirâc sırasında Hakk Mustafa ruhumu gördü,
O sebepten altmış üçte girdim yere.”

Ahmed Yesevi(ö. 562/1166) Reşahat’ta kayıtlı olduğuna göre Türk şeyhlerinin ilk atasıdır. Bu sebeple “Pir-i Türkistan” diye meşhur olmuştur. DEVAMI…


rifai gülü

RUFAİ TARİKATI

“Oldu ol gavs-ı muazzam mazhar-ı bezm-i kabul,

Destini sundu ana kabri şerifinden Rasul,

Yed be yed iras-ı feyz itdi Muhammed Ahmed’e

Olmadı bir ferde layık böyle ali vusul.”

Rufaiyye tarikatının kurucusu, asıl ismi Ahmed bin Ali el-Mekki bin Yahya olan  Ahmed er-Rufai (K.S.)’dir. DEVAMI...


bedevi gülüBEDEVİ TARİKATI

“Kimseler anlamaz Allah dostunun halini, 

yüzünde peçesi, damında oturur Ahmed Bedevi

Ahmed Bedevi Hazretleri tarafından kurulmuştur.  596/ 1200 senesinde Fas’ta dünyaya gelmiştir ve nesli Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan kanalıyla Hz. Ali’ye dayanır. Yedi taşında iken ailesi manevi bir işaretle Mekke’ye hicret etti.DEVAMI..

  

  

 

sadi gülü

SADİYYE TARİKATI

“Kenduden uluya rağbet eylegil

Hem kelamı bil edeble söylegil

Ulu kadrin fehmeden olur ulu

Gözleyen adap ve erkan ve yolu.”

Muhammed Sa’deddin Muhammed el-Cebbavi (K.S.)  tarafından kurulmuştur.  DEVAMI…

mevleviMEVLEVİ TARİKATI

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol

Mevleviliğe göre tasavvufi eğitimin amacı insanın kendine gelmesini, kendini bulmasını sağlamaktır. Gerçeğe ulaşmak için insan tabiatına aykırı yöntemlere başvurulmamalıdır. Zikir ve çile gerçeğe ulaşmanın temel yöntemi değildir. Zikir ancak düşünceyi harekete geçirdiği ölçüde yararlıdır. Gerçeğe ulaşmanın asıl yolu aşk ve cezbedir.   DEVAMI…