Şeyh Muhammed Nazım Kıbrisi el-hakkani

Şeyh Nazım Kıbrisi(k.s.)

Şeyh Muhammed Nazım Adil El Kıbrisi El Hakkani Hazretleri 1340 Hicri senesinin Şaban-ı Şerifinin 26′ sı, Cuma günü (21-4-1922 Miladi) Larnaka, Kıbrıs’ ta Dünyaya teşrif etmişlerdir.
Mübarek nesepleri baba tarafından Kadiri, anne tarafından ise Mevlevidir.
Muhterem pederleri Ahmet Adil Beyeendi, Hacı Hasan Beyefendi ile Fatma Hanımefendi’ nin oğullarıdır. Hacı Hasan Efendi Larnaka’ daki Hala Sultan Türbesinin imamıdır.Kadiridir. Yedi defa hacca gitmiştir. Sarığının yeşil olması sebebiyle Yeşilbaş lakabıyla maruftur.
Şeyh Nazım Efendi’ nin muhtereme valideleri Hatice Hanımefendi mevlevi şair Kaytaz-zade Nazım Efendi ve Zehra Hanımefendi’nin kerimeleridir.
Çocukluğunu Kıbrıs, Lefkoşe’ de ehi tarik olan dedesi Kaytaz-zade’ nin tasavvuf ve edebiyat dolu evinde geçirdi. Yedi evliya’ ya komşu olarak oturduğu evinde onların manevi havasını teneffüs ederek büyümüştür.
Şeyh Nazım Efendi ilkokula başladığı sene, 1928’ de Türkiye’de harf inkılabı yapılmış idi. Bu yüzden okulda sadece birkaç ay Osmanlıca okuyabildi. Bugün sahip olduğu fasih Osmanlıcasını ve muntazam yazısını daha sonraki senelerde kendi çalışmasıyla öğrenmiştir.
1359 Hicri senesinde (1940) Lise’ yi bitirerek ağabeylerimin bulunduğu İstanbul’ a gelir. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine kayd olur.
Üç kardeş Taksim’ de Sıraselviler üzerimde bir katta ikamet ettiler. O zaman İkinci cihan harbi başlamıştı. Yedi sene boyunca Kıbrıs’ a gidemediler.
 

 Taweez on Rose

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi El-Hakkani Hz.’lerinin Mührü

Şeyh Nazım Efendi, Fakülte’ye Beyazıd’a gider gelir ve artan zamanında Hacı Fuat Efendi’ nin dini sohbetlerine katılırdı.
Şeyh Nazım Efendi, bu yıllarda Şeth Cemaleddin Lasuni Efendi’den arapça ve hadis dersleri alır. Aynı zamanda Nakşibendi meşayihından Şeyh Süleyman Erzurimi Efendi’ den tasavvufi dersler ve Kur’an hocası Fahri Efendi’ den icazet alır.
Üniversite senelerinde, sabah namazlarını Sultan Ahmed Cami-i Şerifi’ nde Şeyh Cemaleddin ve Şeyh Erzurimi Efendiler ile ifa eden Şeyh Nazım Efendi, o zamanları şöyle anlatmakta:
“- O zamanlar beni Şam-ı şerife çeken pekçok ilham geldi lakin şeyhimden müsaade almadığım için bekledim. İçimde Efendimiz aleysissallatun beni makamına çağırdığına dair ilham ve kalbimde herşeyi terk edip Medine-i Münevvere’ ye hicret etme arzusu vardı.
Bu arzumun çok yoğun olduğu bir günde, böyle bir anda Şeyh Erzurumi geldi ve beni sarstı. Bana:
“- Müsaaden çıktı. Senin sırların, teslimiyetin ve manevi işaretin benimle değil. Ben sadece şeyhinin karşısına çıkıncaya kadar seni emaneten teslim almıştım.Benim olduğu gibi, senin de şeyhin Şeyh Abdullah Dağıstani’ dir. Anahtarın ondadır. Şam-ı Şerif’ e, O’ na git. Bu müsaade hem benden, hem de asıl Efendimiz’dendir. “ dedi. Bu ilham geçtiğinde Şeyh Erzurimi’yi aradım ve iki saat sonra camiiye gelirken buldum. Kollarını açtı ve bana ;
“ Evladım, gördüğün ilhamdan memnun musun?” dedi. Herşeyi bildiğinin farkındaydım.
“Durma, Şam-ı Şerif’e git!…” dedi. Bana sadece Şeyh Abdullah Dağıstani’ nin adını söylemişti, ne adres vardı ne de başka bir malumat…
İstanbul’ dan tren ile Halep’e gittim ve orada bir müddet kaldım, alimlerin sohbetine katıldım. Buradan Hama! Ya geçtim. Şam-ı Şerif’e geçmek istiyordum ama bu mümkün değildi.Hama’dan Halid bin Velid (r.a.) ‘ın türbesinin bulunduğu Homs’a geçtim.. Türbeyi ziyaret ettim.Cami-i Şerife geçip namaz kıldım. Namazdan sonra birisi yanıma gelip şöyle dedi:
“Dün gece Efendimiz’i rüyamda gördüm. Bana seni gösterdi.Evlatlarımdan birisi buraya gelecek ona hizmet et, dedi.”
Bana camii’ nin yanında bi oda verdi. Burada bir sene kaldım.Bu zaman boyunca Şeyh Muhammed Ali Uyun as-Sud, Homs’un müftüsü, Şeyh Abdülaziz Uyun, Şeyh Abdulcelil Murad ve Şeyh Said es-Subai’ nin derslerinde bulundum.


Dergah-Kıbrıs-Lefke

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi El-Hakkani Hz.’lerinin Kıbrıs Lefke Kasabasındaki Evi

Trablusşam’ a, Lübnan’ a gidip oradan da Beyrut yoluyla Şam’a geçmeye karar verdim.
Şeyh Nazım Efendi, 1364 Hicri (1944) senesinde yola çıktı ve 1365 senesinde bir Cuma günü Şam-ı Şerif’ e vasıl oldu.
Şeyh Abdullah Dağıstani(k.s.) Hazretleri kendisine:
“ Oğlum, milletinin sana ihtiyacı var. Kıbrıs’ a git ve orada dolaşa dolaşa İslam’ı tebliğ et” dedi.
Henüz Şam-ı Şerif’e binbir meşakkatle ulaşan Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri, şeyhinin emrine itaat ederek, parasız pulsuz Kıbrıs’ a gitmek üzere yola çıktı. Allah’ın inayeti ve şeyhinin himmetiyle Tropoli üzerimden Kıbrıs’a geldi.
Kıbrıs’ ta arapça ezan okumak Türkiye’ deki gibi yasaklanmıştı. Girdiği camiide ezan okuduğu için tutuklandı ve hapsedildi.. Bir hafta sonra hapisten çıktığında Lefkoşa Camii’ ne giderek tekrar ezan okudu. Hakkında sayısız dava açıldı. Bu davaların sonuçlanacağı gün Türkiye’de Adnan Menderes ezanın arapça okunabilmesi ile alakalı kanunu çıkarmıştı.
Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri, köy köy Kıbrıs’ı dolaşarak insanları Allah’ ın dinini yaşamaya davet etti.
1952’ de tekrar Şam-ı Şerif’ e döndü. Şeyh Abdullah Dağıstani (k.s.) Hazretlerinin müridlerinden Hacı Emine Hanımefendi ile evlendi.
Evlendikten sonra Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri, Şam-ı Şerif’e şeyhinin yanına bir eve yerleşti. Yalnız her sene Recep, Şaban, Ramazan aylarını Kıbrıs’ ta geçirmekteydi.

Dergah mihrabı

 Lefke’deki Dergahın Mihrabı

 1955 senesinde Ürdün, Sueilek’ de itikafa girdi. Altı ay kaldı. Daha sonra Bağdat’ ta Abdülkadir Geylani Hazretlerinin türbesinde altı ay itikafa girdi.
Şeyh Abdullah Dağıstani’ nin vefatına kadar en az kırk gün en fazla bir sene olmak üzere defalarca Ürdün’ de, Bağdat’ ta, Medine-i Münevvere’de ve Şam-ı Şerif’ te itikafa girdi.

Kaynak: Semamızda bir yıldız –Mehlika Mısıroğlu