Delailül Hayrat

“Seçilmiş Peygamber’e salat konusunda nurların

kaynağına ulaştıran salat ve selamlar”

Yüce Yaradan, “Allah ve melekleri Peygamber’e salat ederler. (Siz de) Ey müminler! O’na salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin” (Ahzab 33/56) buyurmuş.

Sevgili Resul (s.a.v) ise tüm insanlara yolu göstermiş: “Kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi, bana en çok salat ve selam getirendir” (İbn Mace, İkame, 25).

Ve… Şazeliyye yolunun büyük velilerinden Cezuli hazretleri (k.s), hadis kitaplarında bilinen tüm salavat ile pek çok velinin dualarını bu eserde bir araya getirmiş…

Gaye tek, hedef bir: Allah’ın Sevgilisi’ne yakın olmak, O’nu her an yanında hissetmek, adeta O’nun önünde biricik sevdiğine “Selam…” diyebilmek.

Sultan Delailül Hayrat okurken

Nakşibendiyye Tarikatı Hakkani kolunnun günlük evradı arasında yer alan bu eseri aşağıda gün gün Hafız Osman hattı ve Türkçe açıklamalarıyla beraber online okuyabilirsiniz.

Semerkand yayınlarından alıntıladığımız bu eseri aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=93128

Kitabın orjinal arapça ismi : Delailü’l Hayrat ve Şevariku’l Envar fi Zikri’s Salat ale’n – Nebiyyi’l Muhtar

Gümüz Türkçesiyle : Seçilmiş Peygamber’e Salat Konusunda Nurların Kaynağına Ulaştıran Salat ve Selamlar